Projekt unijny

POIR.02.03.05-16-0008/19

BlueSoft sp. z o.o. realizuje projekt w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Numer projektu : POIR.02.03.05-16-0008/19

Tytuł projektu :  Dywersyfikacja działalności firmy BlueSoft Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego projektu wzorniczego w postaci elementów „Systemu Zarządzania Inteligentnego Budynku IoT”

Opis projektu : projekt dotyczy opracowania wzorniczego innowacyjnego uniwersalnego sterownika  realizującego koncepcję Internetu Rzeczy wraz z bezprzewodowymi czujkami ( 3 w jednym – detekcja dymu, ruchu, temperatury). Realizacja projektu przebiegać będzie z dywersyfikacja zakładu.

Cele projektu: Celem jest rozwój firmy związany z rozpoczęciem działań produkcyjnych elementów „Internetu Rzeczy” i wprowadzenie do produkcji wyrobów wcześniej nieprodukowanych. Cel będzie osiągnięty poprzez rozpoczęcie i rozwój współpracy z projektantami i wdrażanie autorskich wzorów oraz uzyskanie rekomendacji dotyczących wdrożenia nowego produktu.
 
Wartość projektu netto : 360 000,00 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej : 252 000,00 PLN

KONTAKT

Produkty

inne

© 2021 BlueSoft sp. z.o.o