BlueSoft sp. z o.o. od roku 2012 prowadzi działania badawczo – rozwojowe

Jednostka B+R

Posiadamy własną jednostkę badawczo-rozwojową która została powołana i wpisana w strukturę naszej firmy w czerwcu 2012 r . Jest to wydzielona komórka,  która jest sekcją informatyczno-technologiczną i projektową. Działalność taka została wpisana od początku działalności firmy między innymi przez kod PKD 74.90.Z  jako działalność w zakresie: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA.  Komórka ta została formalnie przypisana do działu „Systemy informatyczne i automatyka”. Nadzór nad pracą  komórki sprawuje Rada Programowa, która składa się z Członków Zarządu, a pracą komórki kieruje Dyrektor ds. Systemów Informatycznych.

Nasze działania polegają w znacznej mierze na poszukiwaniu nowych innowacyjnych technologii i kierunków rozwoju w celu poszerzenia oferty firmy, szczególnie w zakresie automatyki budynkowej, przemysłowej i telekomunikacyjnej. Komórka prowadzi prace badawczo-rozwojowe  nad udoskonalaniem aktualnie wykorzystywanych technologi, urządzeń, a także budowa własnych rozwiązań w zakresie telekomunikacji, informatyki  i automatyki.

Obecnie Nasza komórka „B+R” koncentruje swoje prace i wysiłki nad nowymi rozwiązaniami w  dziedzinie systemów automatyki budynkowej tj. systemy BMS.

Projekty Badawczo Rozwojowe

Zrealizowane projekty

2012-2013

Opracowanie systemu KOLUMN ALARMOWYCH DLA AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA AOW A-8. Kolumny alarmowe SOS są urządzeniami służącymi do wzywania pomocy na autostradzie podczas zaistniałych zdarzeń awaryjnych .

2013-2014

Utworzenie laboratorium do symulacji rozliczeń zużycia energii cieplnej w węzłach CO w oparciu o wielowariantowe modele i wielowymiarowe algorytmy obliczeń podziału kosztów energii. Projekt został zrealizowany w ramach poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

2016-2017

Opracowanie koncepcji i realizacja systemu monitoringu mocy serwerowni T-Mobile Polska.

2017-2018

Opracowanie inowacyjnych Low Energy mikroprocesorowych sterowników MON1 I MON1-R do monitoringu środowiska serwerowni. Sterownik realizuje bezpośredni pomiar z 6 wejść cyfrowych. Posiada 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NV, 2 wyjścia SSR DC. Umożliwia on pomiar temperatury I wilgotności po przez magistralę 1-wire.