Systemy zarządzania energią

Wykonujemy projekty oraz instalacje z zakresu zarządzania energią. Prowadzimy także audyty jak i doradztwo z tym związane.

Systemy zarządzania energią

Najwyższa jakość oferowanych usług

Firma „BlueSoft” jest producentem i integratorem Systemów Zarzadzania Energią ( w skrócie SZE; inny skrót  EMS – od angielskiej nazwy Energy Management System)

Systemy Zarządzania Energią służą do:

 • zbierania danych o aktualnym stanie kontrolowanych urządzeń,
 • zarządzaniem urządzeniami,
 • kontrolowania urządzeń,
 • optymalizacji procesów poboru/ wytwarzania energii,
 • prognozowania obciążenia i zużycia energii

System SZE może kontrolować następujące media:

 • energię elektryczną,
 • ciepło,
 • chłód,
 • gaz,
 • wodę użytkową,
 • ścieki

Sposoby działania

W przypadkach przekraczania założonych parametrów granicznych system SZE generuje alarm oraz we współpracy z systemem automatyki budynkowej BMS (ang. Building Management System)  podejmuje działania wynikające z przyjętego schematu postępowania.

System SZE to ogólnie komplet urządzeń i oprogramowania, służących do podjęcia szeregu działań zmierzających do optymalizacji kosztów użytkowania nadzorowanego obiektu. Specjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) stanowi bezpośredni „łącznik” pomiędzy administratorem obiektu, a wszystkimi kontrolowanymi urządzeniami.

Funkcje, zastosowanie

Główne funkcje systemu SCADA to:

 • zbieranie aktualnych danych (pomiarów),
 • wizualizacja danych,
 • sterowanie procesem,
 • alarmowanie,
 • archiwizacja danych.

Przykładowe obszary zastosowań systemów SZE:

 • Sterowanie elektronicznymi regulatorami ciepła w obiektach hotelowych, szpitalnych lub mieszkalnych pozwala na optymalizację zużycia ciepła; istnieje możliwość optymalizacji nastaw np. ograniczenie grzania pomieszczeń tylko do godzin pracy
 • Sterowanie źródłami wody użytkowej pozwala na wykorzystanie własnych ujęć wody w zakresie jakie one umożliwiają; po przekroczeniu wydajności własnych źródeł woda jest pobierana z wodociągu
 • Monitorowanie rozdzielni elektrycznych i/ lub poszczególnych punktów poboru prądu: funkcja wykorzystywana przy indywidulanym rozliczaniu energii elektrycznej przez każdego użytkownika np.  w centrach handlowych

 

Nasza oferta

Oferta firmy „BlueSoft” w zakresie systemów SZE:

 • w ramach przygotowania do inwestycji oferujemy naszym klientom audyt energetyczny (przez firmy zewnętrzne), doradztwo przed inwestycyjne oraz studium wykonalności inwestycji; podstawą naszych działań są wytyczne Unii Europejskiej wynikające z dyrektywy 2006/32/WE oraz wymagania systemu SZE wynikający z normy ISO/ DIS 50001
 • wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze instalacji SZE (BMS) dla obiektów istniejących i nowo projektowanych
 • w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego proponujemy nadzór inwestorski lub pełnienie funkcji inwestora zastępczego
 • wykonujemy instalacje SZE (BMS) pod klucz: montaż czujników, regulatorów, okablowania, szaf rozdzielczych i sterujących automatyki; wraz z instalacją i uruchomieniem oprogramowania SCADA
 • po wykonaniu instalacji szkolimy administratorów i dostarczamy dokumentację powykonawczą; Inwestorowi pozostaje liczenie miesięcznych oszczędności  generowanych przez system SZE; w „sprzyjających warunkach” system SZE spłaca się już po kilku miesiącach użytkowania!!!!

 

Potrzebujesz wycenę systemu SZE, wycenę oprogramowania SCADA, cenę montażu i uruchomienia, zadzwoń, napisz maila lub skontaktuj się przez formularz kontaktowy.

System SZE to ogólnie komplet urządzeń i oprogramowania, służących do podjęcia szeregu działań zmierzających do optymalizacji kosztów użytkowania nadzorowanego obiektu. Specjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) stanowi bezpośredni „łącznik” pomiędzy administratorem obiektu, a wszystkimi kontrolowanymi urządzeniami.