Oświetlenie LED

Wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia LED, uwzględniając najnowsze dostępne technologie w tym zakresie.

Oświetlenie LED

Oszczędność w świetle

„BlueSoft” Sp. z o.o. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia LED, uwzględniając najnowsze dostępne technologie w tym zakresie. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” Sp. z o.o. obejmuje wszystkie etapy realizacji: – określenie wymagań klienta wraz źródłami finansowania, stworzenie koncepcji realizacji wraz z harmonogramem spłaty inwestycji, wykonanie projektu oraz wdrożenia z projektem powykonawczym i pomiarami.

Przykładowe realizacje rozwiązań oświetlenia LED:

  • wymiana 2000 źródeł światła LED – dla SPZOZ Głubczyce