Projekt : RPOP.02.01.02-16-0033

Zintegrowany system projektowania, modelowania i zarządzania automatyką klasy BMS w oparciu o dedykowany system SCADA

Projekt : RPRP.01.01.00-16-0014/18

Innowacyjny, adaptacyjny system oświetlenia LED-IOT w strukturze inteligentnych budynków realizujący logikę sztucznej jednokierunkowej sieci neuronowej.

Projekt : POIR.02.03.05-16-0008/19

Dywersyfikacja działalności firmy BlueSoft Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego projektu wzorniczego w postaci elementów „Systemu Zarządzania Inteligentnego Budynku IoT”