Projekt unijny

RPRP.01.01.00-16-0014/18

BlueSoft sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu samorządu województwa.

Numer projektu : RPOP.01.01.00-16-0014/18

Tytuł projektu : Innowacyjny, adaptacyjny system oświetlenia LED-IOT w strukturze inteligentnych budynków realizujący logikę sztucznej jednokierunkowej sieci neuronowej.

KONTAKT

Produkty

inne

© 2021 BlueSoft sp. z.o.o