Prace budowlano-instalacyjne etap 2: ”Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48” oraz „Wykonanie, rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego w poszczególnych obiektach” Zadanie nr 2 Wykonanie okablowania struktura

Prace budowlano-instalacyjne etap 2: ”Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48” oraz „Wykonanie, rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego w poszczególnych obiektach” Zadanie nr

Czytaj Więcej »